Vrouwenweg 1d 3864 DX Nijkerkerveen
06-477 788 73
support@oyit.nl

Keuze van software

Keuze van software is essentieel

Om te bepalen welk software pakket het best gebruikt kan worden, voor bijvoorbeeld het digitaliseren van informatiestromen binnen een organisatie, zal de gewenste functionaliteit in kaart moeten worden gebracht en moeten worden omschreven in eenduidige termen.

Het kiezen van nieuwe software begint zodoende eenvoudigweg met het maken van een businesscase, die de zakelijke overwegingen beschrijft.
Met als doel geld en/of tijd te managen, efficiëntie van processen te verhogen en verbeterd inzicht te verschaffen om uiteindelijke de winstgevendheid te verbeteren.

Keuze van software

In de praktijk betekent de implementatie van nieuwe software meestal een uitbreiding of een aanpassing van een bestaande softwareapplicatie.
Deze nieuwe software zal probleemloos moeten samen werken met bestaande software en mag een goede interactie met eventuele verdere toekomstige software niet belemmeren.

Tevens is de externe inter-operabiliteit essentieel, omdat organisaties en bedrijven steeds meer intensiever met anderen samenwerken en hiermee informatie uitwisselen.

Het correct werken van software moet zo min mogelijk afhankelijk zijn van (correct werkende) andere software. Zo dient het aantal ‘verbindingen’ tussen de verschillende softwarepakketten beperkt te blijven tot het hoogst noodzakelijke.

Verder dienen we bij de keuze van een softwarepakket maximaal gebruik te maken van opgedane ervaringen bij vergelijkbare organisaties en is training van medewerkers een vereiste.
Laat Oyit u bijstaan bij het maken van keuzes.

error: Content is protected !!