Vrouwenweg 1d 3864 DX Nijkerkerveen
06-477 788 73
support@oyit.nl

Outsource your IT

Outsource Your IT (Oyit)

Er zijn een veel moverende redenen waarom een organisatie voordeel kan behalen bij het uitbesteden van ICT werkzaamheden.
Het hangt uiteraard af van in welke fase of proces een organisatie zich bevindt.
Maar er zijn wel een aantal algemene waarheden.

Efficiënt kostenbeheer

De belangrijkste reden om gebruik te maken van Oyit® is eenvoudigweg de kosten te verlagen.
De basis voor elk bedrijf om een dergelijke overstap naar uitbesteding te maken.

Deling van de risicolast

Naast het effect van kostenbesparing komt er winst van uitbesteding, door het wegnemen van een deel van uw infrastructurele risico.
Hierdoor wordt u als organisatie flexibeler en dynamischer. Waardoor u op de lange termijn een betere en effectievere dienst aan uw klanten kunt aanbieden.

Outsource your IT

Voordelen van het vrijmaken van middelen

Een organisatie wordt altijd gekaderd door beperkte middelen. Er zijn er dus budgetaire grenzen aan middelen die u in een IT-context wilt bereiken.
Door IT-ondersteuning over te hevelen naar Oyit, maakt u interne middelen vrij, die kunnen worden gebruikt voor processen die uw bedrijf anderszins verbeteren of optimaliseren. .

Toegang tot expertise

Voor het midden- en kleinbedrijf is de kans groot dat er niet voldoende IT-budget aanwezig is om een diverse experts in te huren, om u door de snel veranderende automatiseringswereld te leiden.
Met Oyit® heeft u toegang tot een hoog niveau van technologie en middelen waar u anders geen toegang toe zou hebben. Ook op het gebied van online vindbaarheid.
Dit helpt u concurrerend te blijven in uw branche.

error: Content is protected !!